AUGUSTÍNY, Berco ochotnícky divadelník, typograf
AUGUSTÍNY, Berco

AUGUSTÍNY, Berco

ochotnícky divadelník, typograf

Narodený04. 04. 1900 - Martin
Zomrel06. 06. 1975 - Martin

V rokoch 1953 – 1964 bol členom činohry Divadla SNP a potom korektorom v Neografii v Martine. Od detstva sa venoval ochotníckemu divadlu, na javisku Slovenského spevokolu vytvoril niekoľko detských úloh a do roku 1951 aj 78 zväčša výrazných postáv. Vo vyššom veku sa odhodlal prijať angažmán martinského Divadla SNP, kde vytvoril ešte vyše troch desiatok postáv.

Bol synom Berca Augustínyho st.. Vyučil sa za ručného sadzača, stal sa ručným, od roku 1924 strojným, v rokoch 1927 – 1929 opäť ručným sadzačom, v rokoch 1929 – 1933 pracoval vo funkcii obchodného zástupcu, v rokoch 1934 – 1937 faktora, potom technického správcu a v rokoch 1951 – 1953 technického úradníka – technológa v KÚS, v rokoch 1953 – 1964 bol členom činohry Divadla SNP a potom korektorom v Neografii v Martine. Od detstva sa venoval ochotníckemu divadlu, na javisku Slovenského spevokolu vytvoril po roku 1906 niekoľko detských úloh a do roku 1951 aj 78 zväčša výrazných postáv. Jeho prvou významnejšou úlohou bola postava Vojtecha v Šemberovej hre Jedenáste prikázanie (1919), spočiatku sa osvedčil v úlohách mladých bonvivánov, no herecké nadanie naplno rozvinul najmä v 30-tych rokoch vo veľkých charakterových úlohách svetového repertoáru. V roku 1946 s B. Gallom režijne naštudoval Tajovského Statky-zmätky. Vo vyššom veku sa odhodlal prijať angažmán martinského Divadla SNP, kde vytvoril ešte vyše troch desiatok postáv, najmä z oblasti komediálneho žánru. V roku 1921 sa úspešne zúčastnil konkurzu Družstva SND, no zostal verný martinskému divadlu. V Slovenskom spevokole bol členom výboru, podpredsedom a v rokoch 1948 – 1951 posledným predsedom. V roku 1947 ho vyznamenali čestným zlatým odznakom ÚSOD.

  • Náhrobník (1)
  • Rodinné prepojenie (2)
  • Rovnaké zameranie, profesia (17)
prep-loader