ANTAL, Juraj fyzik
ANTAL, Juraj

ANTAL, Juraj

fyzik

Narodený15. 04. 1946 - Bratislava
Zomrel17. 12. 2003 - Bratislava

urna uložená v Martine

Bol autorom viacerých patentov a vynálezov z oblasti jemnej mechaniky, vákuovej fyziky a techniky, biomechaniky, bioinžinierstva a biokryptologického programového komplexu. V rokcoh 1995 – 2003 vydal šesť monografií z oblasti biokybenetiky. 

Bol starším synom Juraja Antala. Po získaní základného a stredného všeobecného vzdelania študoval v rokoch 1964 – 1970 odbor experimentálnej fyziky na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde dosiahol aj doktorát prírodných vied. V roku 1980 získal vedeckú hodnosť kandidáta vied. Stal sa vedeckým pracovníkom na Katedre experimentálnej fyziky, v roku 1983 samostatným vedeckým pracovníkom na Katedre biofyziky Matematicko-fyzikálnej fakulty a v rokoch 1993 – 2003 na Ústave lekárskej fyziky a biofyziky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Napriek ťažkej chorobe vďaka pevnej vôli a húževnatosti absolvoval štúdium ťažkého vedného odboru a neskôr sa venoval vedeckovýskumnej činnosti. Bol autorom viacerých patentov a vynálezov z oblasti jemnej mechaniky, vákuovej fyziky a techniky, biomechaniky, bioinžinierstva a biokryptologického programového komplexu. V rokcoh 1995 – 2003 vydal šesť monografií z oblasti biokybenetiky. V poslednej z nich načrtol možnosti liečenia nevírusovej rakoviny. V roku 2004 mu Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave udelila Bronzovú medailu in memoriam.

  • Náhrobník (1)
  • Rodinné prepojenie (1)
prep-loader