PIETROVÁ, Mária (rod. Ivanková) divadelná ochotníčka, herečka, režisérka a prekladateľka