JESENSKÁ, Anna (rod. Bottová) osvetová a verejná pracovníčka