JESENSKÁ, Anna (rod. Bottová) osvetová a verejná pracovníčka
JESENSKÁ, Anna

JESENSKÁ, Anna

(rod. Bottová) osvetová a verejná pracovníčka

Narodený10. 11. 1889 - Revúca
Zomrel14. 01. 1961 - Bratislava

Bola dcérou historika Júliusa Bottu a manželkou Janka Jesenského. Angažovala sa v ženskom hnutí, bola funkcionárkou Živeny a neskôr  Zväzu slovenských žien a v rokoch 1945 – 1946 poslankyňou Slovenskej národnej rady.

Bola dcérou historika Júliusa Bottu a manželkou Janka Jesenského. Angažovala sa v ženskom hnutí, bola funkcionárkou Živeny a neskôr Zväzu slovenských žien a v rokoch 1945 – 1946 poslankyňou Slovenskej národnej rady. Zaslúžila sa o vybudovanie Múzea Janka Jesenského v Bratislave.

  • Náhrobník (1)
  • Rodinné prepojenie (7)
  • Rovnaké zameranie, profesia (10)
prep-loader