HODŽOVÁ, Klementína (rod. Plechová) kultúrna pracovníčka