HODŽOVÁ, Irena (rod. Pivková) verejná pracovníčka, učiteľka