HODŽOVÁ, Irena (rod. Pivková) verejná pracovníčka, učiteľka
HODŽOVÁ, Irena

HODŽOVÁ, Irena

(rod. Pivková) verejná pracovníčka, učiteľka

Narodený21. 05. 1886 - Sučany, okr. Martin
Zomrel02. 06. 1961 - Martin

V rokoch 1906 – 1909 bola učiteľkou v Starej Pazove na Dolnej zemi. Po vydaji za Milana Hodžu žila v Budapešti, stala sa jeho spolupracovníčkou i tajomníčkou a pracovala aj v Slovenskom spolku. V Prahe plnila spoločenské úlohy manželky významného politika, bola iniciátorkou založenia miestneho odboru Živeny v Prahe.

Narodila sa v rodine majetného roľníka Andreja Pivku (1846 – 1904), ktorý sa venoval aj obchodovaniu v Rusku. V rodisku vychodila židovskú ľudovú školu, potom študovala na dievčenskej meštianke v Kremnici a na učiteľskom ústave v Bratislave. V rokoch 1906 – 1909 bola učiteľkou v Starej Pazove na Dolnej zemi. Po vydaji za Milana Hodžu žila v Budapešti, stala sa jeho spolupracovníčkou i tajomníčkou a pracovala aj v Slovenskom spolku. Po prvej svetovej vojne, ktorú prežila v rodnom Turci, v roku 1918 odišla s manželom opäť do Budapešti a v roku 1919 do Prahy. Tu plnila aj spoločenské úlohy manželky významného politika. V roku 1931 bola iniciátorkou založenia miestneho odboru Živeny v Prahe, ktorý si pod jej predsedníctvom získal uznanie a vážnosť. Po rozpade Československa emigrovala do Francúzska a neskôr cez Španielsko a Portugalsko do USA. Do vlasti sa s rodinou vrátila už ako vdova po skončení vojny. Totalitný režim jej nedovolil vysťahovať sa za deťmi, ktoré po jeho nástupe opäť emigrovali. Žila v Liptovskom Mikuláši a ku koncu života v Martine. Jej pohreb sa konal pod dozorom Štátnej bezpečnosti. Epitaf na jednnoduchom spoločnom náhrobníku hovorí, že: „Láska nikdy neprestáva.“

  • Náhrobník (1)
  • Rodinné prepojenie (1)
  • Rovnaké zameranie, profesia (43)
prep-loader