HODŽA, Ján Miloslav publicista, osvetový pracovník, evanjelický farár a senior