BURANSKÝ, Július lekár, mikrobiológ a imunológ, univerzitný profesor