BAZOVSKÁ, Mária (rod. Molnárová) poštová úradníčka