BAZOVSKÁ, Mária (rod. Molnárová) poštová úradníčka
BAZOVSKÁ, Mária

BAZOVSKÁ, Mária

(rod. Molnárová) poštová úradníčka

Narodený29. 05. 1868 - Suché Brezovo, okr. Veľký Krtíš
Zomrel24. 12. 1934 - Martin

Venovala sa predovšetkým rodine a výchove detí, z ktorých sa Miloš Alexander stal jedným z najvýznamnejších slovenských moderných maliarov. Pracoval ako vedúca pošty.

Bola dcérou učiteľa Jána Molnára, ktorý pochádzal z rozvetveného novohradského učiteľsklého rodu a pôsobil v Sennomm. Po sobáši s učiteľom a redaktorom Kolomanom Bazovským žila v Jasenovej, Turanoch, od roku 1926 v Turčianskych Tepliciach. Venovala sa predovšetkým rodine a výchove detí, z ktorých sa Miloš Alexander stal jedným z najvýznamnejších slovenských moderných maliarov. Ťažké časy prežívala najmä po roku 1909 keď zostala s mladšími deťmi sama v Turanoch, kým jej manžel, ktorý v dôsledku choroby sluchu prišiel o učiteľské miesto, musel zabezpečovať existenciu rodiny zamestnaním v Budapešti. Sama prijala zamestannie vedúcej pošty. Zomrela v martinskej nemocnici a aj keď žila v Turčianskych Tepliciach, podľa vlastného želania ju pochovali na martinskom cintoríne.

  • Náhrobník (1)
prep-loader