BANÍK, Anton Augustín kultúrny historik, filológ, knihovník a archivár