HALAŠA, Pavol ibliograf, prekladateľ, publicista, lekár
HALAŠA, Pavol

HALAŠA, Pavol

ibliograf, prekladateľ, publicista, lekár

Narodený04. 04. 1885 - Martin
Zomrel15. 10. 1969 - Martin

Pracoval ako bibliograf v Slovenskej národnej knižnici a po jej reorganiozácii v roku 1954 zostal aj v MS. Od mladosti pracoval v národnom hnutí a venoval sa literárnej práci. Početné publicistické a lekárske odborné články, besednice i fejtóny publikoval aj v Národných novinách, Živene a ďalších periodikách. Vydal viaceré preklady divadelných hier a literatúry pre deti a mládež z mnohých jazykov.

ol synom Andreja Halašu. Navštevoval strednú školu v Šoprone, medicínu študoval na univerzitách v Budapešti a v Kluži, no promovaný bol až medzi prvými slovenskými lekármi na novozaloženej Univerzite Komenského v Bratislave v roku 1920. Po skončení štúdií si otvoril zubnú ambulanciu v Martine, od roku 1934 pôsobil ako primár zubnej ambulancie štátnych železníc vo Vrútkach, a po jej zrušení v roku 1941 bol preložený do Okresnej nemocenskej poisťovne v Martine. Po skončení vojny však prijal zamestnanie bibliografa v Slovenskej národnej knižnici a po jej reorganiozácii v roku 1954 zostal aj v MS. V roku 1952 ho s celou rodinou z politických dôvodov v tzv. „Akcii B“ vysťahovali z vlastného domu do Necpál a až po čase sa mohol vrátiť späť. Od mladosti pracoval v národnom hnutí a venoval sa literárnej práci. Už počas štúdia sa v Budapešti najmä pod vplyvom Dušana Porubského venoval novinárstvu a spolupracoval najmä s redakciami Slovenského týždenníka a Slovenského denníka. Početné publicistické a lekárske odborné články, besednice i fejtóny publikoval aj v Národných novinách, Živene a ďalších slovenských i českých periodikách. Vydal viaceré preklady divadelných hier a literatúry pre deti a mládež z mnohých jazykov, najmä diela J. Vernea. Neskôr sa venoval hlavne humoristickej tvorbe a stal sa redaktorom časopisu Kocúr. Po príchode do Martina pôsobil v redakcii Národných novín a počas SNP sa stal spoluredaktorom časopisu Hlas národa. Hlavný záujem však postupne preorientoval na bibliografiu, ktorej sa venoval už aj predtým, stal sa zakladateľom modernej slovenskej súbežnej článkovej bibliografie, vydal Bibliografiu tlače na území SNP (1947), dvojzväzkový Register Slovenských pohľadov 1881-1938 (1949, 1957), súpis vydaní KÚS (1958), Provizórny súpis americkej krajanskej tlače (1969), Katalóg slavistických kníh v Národnej knižnici MS (1972) a ďalšie bibliografické príručky a personálne bibliografie. Bol autorom prvého vydania Sprievodcu po Národnom cintoríne (1969) a v rukopise zanechal cenné spomienky na detstvo a starý Martin. Pracoval vo vedúcich funkciách v mnohých spolkoch.

  • Náhrobník (1)
  • Rovnaké zameranie, profesia (83)
prep-loader