GERYK, Ľudovít osvetový a školský pracovník, zberateľ ľudových piesní
GERYK, Ľudovít

GERYK, Ľudovít

osvetový a školský pracovník, zberateľ ľudových piesní

Narodený05. 08. 1860 - Trnava
Zomrel17. 10. 1950 - Martin

Na svojich pôsobiskách pracoval ako nadšený národný buditeľ a osvetový pracovník. V Záriečí dirigoval spevokol a zbieral ľudové piesne, ktoré uverejnil v 2 zväzku zbierky Slovenské spevy (1890). Národopisné články uverejňoval v Národnom denníku a príležitostné básne pod pseudonymom Jaroslavín v Dennici.

Študoval na učiteľskom ústave v Modre, učil na školách v Hajdušici, Bánhegyesi, Liptovskej Kokave, Východnej a v Záriečí a v rokoch 1923 – 1925 pracoval na Referáte Ministerstva školstva a národnej osvety v Bratislave. Na svojich pôsobiskách pracoval ako nadšený národný buditeľ a osvetový pracovník. V Záriečí dirigoval spevokol a zbieral ľudové piesne, ktoré uverejnil v 2 zväzku zbierky Slovenské spevy (1890). Okrem toho upravil niektoré nápevy zbierky Slovenské ľudové piesne z Púchovskej doliny (1922) zozbieranej a vydanej jeho synom. Národopisné články uverejňoval v Národnom denníku a príležitostné básne pod pseudonymom Jaroslavín v Dennici.

  • Náhrobník (1)
  • Rovnaké zameranie, profesia (13)
prep-loader