KOREŇ, Emil organizátor živnostníckeho hnutia, kultúrny a telovýchovný pracovník