KADAVÁ, Karolína (rod. Peniažteková) ochotnícka herečka