HURBANOVÁ, Oľga (rod. Boorová) verejná činiteľka, krajanská pracovníčka