HURBAN-VAJANSKÝ, Svetozár redaktor, spisovateľ, literárny kritik, právnik, ideológ a organizátor národného hnutia