HODŽA, Andrej Slavoslav národný a kultúrny pracovník, evanjelický farár a senior