HALAŠA, Andrej národný a kultúrny pracovník, právnik