GALLOVÁ, Viera (rod. Komanderová) kultúrna pracovníčka