FÁBRY, Vladimír obchodník, organizátor živnostníckeho hnutia