CÍGER-HRONSKÝ, Jozef spisovateľ, redaktor, kultúrny pracovník