BUKVOVÁ-DAXNEROVÁ, Viera prekladateľka a kultúrna pracovníčka