BÖHM, Emanuel Teodor národný a politický pracovník