BATEĽ, Július zberateľ ľudových piesní, hymnológ, hudobný pedagóg