KALIVODOVÁ, Emília (predtým Krupcová, rod. Rolková) ochotnícka herečka
KALIVODOVÁ, Emília

KALIVODOVÁ, Emília

(predtým Krupcová, rod. Rolková) ochotnícka herečka

Narodený01. 11. 1887 - Martin
Zomrel10. 11. 1972 - Stupava

Pôsobila v Martine, potom v Prahe, Bratislave a napokon žila v dome dôchodcov v Stupave. V mladosti sa venovala ochotníckemu divadlu, v Slovenskom spevokole v rokoch 1904 – 1919 vystúpila v 16 predstaveniach a viackrát aj s recitáciami na jeho besedách. 

Bola dcérou Jozefa a Anny Rolkovcov. Do roku 1902 navštevovala dievčenskú meštiansku školu v Martine. Pôsobila v Martine, potom v Prahe, Bratislave a napokon žila v dome dôchodcov v Stupave. V mladosti sa venovala ochotníckemu divadlu, v Slovenskom spevokole v rokoch 1904 – 1919 vystúpila v 16 predstaveniach a viackrát aj s recitáciami na jeho besedách. 

  • Náhrobník (1)
  • Rodinné prepojenie (2)
  • Rovnaké zameranie, profesia (38)
prep-loader