JESENSKÝ, Adolf osvetový pracovník, notár
JESENSKÝ, Adolf

JESENSKÝ, Adolf

osvetový pracovník, notár

Narodený28. 11. 1901 - Dražkovce, okr. Martin
Zomrel27. 12. 1988 - Martin

Počas pôsobenia vo Veľkej sa s veľkou intenzitou venoval osvetovej a kultúrnej práci a podieľal sa na upevňovaní národného povedomia v regióne s veľkou nemeckou menšinou obyvateľstva. Bol spoluzakladateľom miestneho odboru MS v Poprade a vykonával funkciu jeho tajomníka, zúčastnil sa na založení miestnych odborov Živeny a ďalších.

Po absolvovaní vyššej obchodnej školy v Martine pôsobil ako obvodný notár v Okoličnom, potom v Pribyline a od roku 1923 vo Veľkej, kde sa stal vedúcim notárom. Po roku 1948 sa vrátil do Martina, kde bol tajomníkom a prednostom úradu ONV. Počas pôsobenia vo Veľkej sa s veľkou intenzitou venoval osvetovej a kultúrnej práci a podieľal sa na upevňovaní národného povedomia v regióne s veľkou nemeckou menšinou obyvateľstva. Bol spoluzakladateľom miestneho odboru MS v Poprade a vykonával funkciu jeho tajomníka, zúčastnil sa na založení miestnych odborov Živeny a Slovenskej ligy, miestneho slovenského hasičského zboru i športového klubu vo Veľkej. V osvetovej a kultúrnej práci spolupracoval najmä s MS a MSS v Martine. Bol aj členom organizačného výboru lyžiarskych pretekov FIS na Štrbskom Plese v roku 1935, členom správy Tatranského múzea vo Veľkej a jedným z iniciátorov výstavby letiska v Poprade. Zúčastnil sa SNP a za odbojovú činnosť bol gestapom zaistený a uväznený. Neskôr pracoval v Zväze československo-sovietskeho priateľstva.

  • Náhrobník (1)
  • Rovnaké zameranie, profesia (14)
prep-loader