IVANKA, Ján národný pracovník
IVANKA, Ján

IVANKA, Ján

národný pracovník

Narodený16. 03. 1837 - Martin
Zomrel22. 11. 1886 - Ružomberok

Bol hostinským. Jeho podnik sa stal sídlom slovenskej časti Turčianskeho kasína, ktoré plnilo poslanie čitárne, miesta silvestrovských večierkov, rôznych schôdzok a konania viacerých udalostí celonárodného významu, a aj sídla Slovenského spevokolu, ktorý sa sem presťahoval po zrušení MS. Ivanka patril k spoluzakladateľom nižšieho slovenského evanjelického gymnázia, Dobrovoľného hasičského zboru a KÚS.

Pochádzal z jedného z najstarších turčianskych zemianskych rodov, ktorý je doložený od 13. storočia v Dražkovciach. Okrem Dražkoviec používali členovia rodu aj predikát z Jordánu, ktorý je chotárnym názvom pozemkov vedľa potoka Jordán. Jánov otec Tobiáš Ivanka st. (1800 – 1873), ktorý sa narodil ešte v Dražkovciach, sa vyučil za farbiara, usadil sa na Riadku a neskôr sa stal hostinským v Martine. Ján Ivanka sa vyučil remeslu a v roku 1864 ho prijali za majstra do spoločného cechu remenárov a sedlárov v Martine. Ani on však nezostal pri remesle a stal sa hostinským. Jeho podnik sa stal sídlom slovenskej časti Turčianskeho kasína, ktoré plnilo poslanie čitárne, miesta silvestrovských večierkov, rôznych schôdzok a konania viacerých udalostí celonárodného významu, a aj sídla Slovenského spevokolu, ktorý sa sem presťahoval po zrušení MS. Ivanka patril k spoluzakladateľom nižšieho slovenského evanjelického gymnázia, Dobrovoľného hasičského zboru a KÚS, na zakladajúcom valnom zhromaždení ktorého ho zvolili za člena výboru. V roku 1884 sa presťahoval do Ružomberka, kde si prenajal mestský hostinec, na martinskom cintoríne však zanechal prvú manželku Augustu, rod. Schnirtzovú (1849 – 1877) a syna Ivana Jozefa.

  • Rodinné prepojenie (5)
  • Rovnaké zameranie, profesia (87)
prep-loader