HOLIČKA, Ľudovít odbojár, notár
HOLIČKA, Ľudovít

HOLIČKA, Ľudovít

odbojár, notár

Narodený14. 09. 1905 - Šintava, okr. Galanta
Zomrel12. 04. 1945 - pri Nimnici, okr. Púchov

pochovaný v Púchove, no zakrátko jeho ostatky previezli do Martina

Pôsobil na Obvodnom notárskom úrade v Malom Čepčíne. Po roku 1938 podporoval odbojovú činnosť, obchádzal plnenie rôznych povinností a nariadení a prenasledovaným občanom vydával falošné legitimácie. Po vypuknutí SNP sa stal členom Revolučného ONV v Martine.

Absolvoval strednú poľnohospodársku školu v Olomouci a v rokoch 1932 – 1934 začal študovať na poľnohospodárskom odbore Českého vysokého učení technického v Prahe. Od roku 1935 bol hospodárskym úradníkom v rodisku a od roku 1938 pôsobil na Obvodnom notárskom úrade v Malom Čepčíne. Spočiatku bol notárskym adjunktom, neskôr notárskym tajomníkom a napokon notárskym riaditeľom. Po roku 1938 podporoval odbojovú činnosť, obchádzal plnenie rôznych povinností a nariadení a prenasledovaným občanom vydával falošné legitimácie. Po vypuknutí SNP sa stal členom Revolučného ONV v Martine, neskôr odišiel s rodinou na povstalecké územie a pôsobil na notárskom úrade v Mýte pod Ďumbierom. V polovici novembra sa vrátil do Malého Čepčína a ďalej pracoval na pôvodnom mieste. Začiatkom apríla ho nemecké orgány na základe udania zatkli, s ustupujúcim nemeckým vojskom odvliekli a pri Nimnici zastrelili. V roku 1945 ho vyznamenali Československým vojnovým krížom 1939 a Radom SNP 1. triedy in memoriam.

  • Náhrobník (1)
  • Rovnaké zameranie, profesia (29)
prep-loader