HODŽA, Juraj národný pracovník
HODŽA, Juraj

HODŽA, Juraj

národný pracovník

Narodený08. 02. 1824 - Rakša, okr. Turčianske Teplice
Zomrel24. 08. 1879 - Turany, okr. Martin

v roku 1984 boli jeho ostatky prevezené do Martina

Ešte počas štúdia sa zúčastnil v roku 1844 v Liptovskom Mikuláši na zakladajúcej schôdzke Tatrína, bol členom Jednoty mládeže slovenskej a spolku miernosti. Štúrovi pomáhal pri vydávaní Slovenských národných novín a v januári 1849 vstúpil do dobrovoľníckeho vojska. 

Bol najmladším bratom Michala Miloslava a Ondreja Hodžovcov. Po absolvovaní humanitno-filozofických a teologických štúdií sa stal kandidátom teológie, ale neskôr si vybral povolanie právnika. Po revolúcii pôsobil ako notár v Priekope, po reforme župnej správy sa začiatkom roku 1861 stal prísažným Turčianskej župy v Martine, no už v nasledujúcom roku ho z dôvodu údajnej redukcie úradníkov odvolali a maďarsky zmýšľajúci zemania mu neumožnili získať významnejšie miesto. Napokon bol nútený prijať úradnícke miesto v Martine, krátko pracoval vo funkcii účtovníka sporiteľne v Krupine, po čase sa stal poštmajstrom v Turčianskych Tepliciach a nakoniec okresným notárom v Turanoch. Ešte počas štúdia sa zúčastnil v roku 1844 v Liptovskom Mikuláši na zakladajúcej schôdzke Tatrína, počas pobytu v Levoči sa zapájal do národného študentského hnutia, bol členom Jednoty mládeže slovenskej, spolku miernosti a v jeho izbe sa študenti schádzali a mali slovenskú čitáreň. V máji 1848, keď sa zúčastnil porady národovcov o Žiadostiach slovenského národa v Liptovskom Mikuláši, sprevádzal Ľudovíta Štúra, na ktorého už bol vydaný zatykač, na ceste z Liptovského Mikuláša do Modry. Štúrovi pomáhal aj pri vydávaní Slovenských národných novín a v januári 1849 vstúpil do dobrovoľníckeho vojska. Bol účastníkom Memorandového zhromaždenia, signatárom Memoranda národa slovenského a aj členom MS.

  • Náhrobník (1)
  • Rodinné prepojenie (4)
  • Rovnaké zameranie, profesia (87)
prep-loader