HELVIGH, Július školský a osvetový pracovník
HELVIGH, Július

HELVIGH, Július

školský a osvetový pracovník

Narodený02. 02. 1878 - Banská Štiavnica
Zomrel21. 11. 1950 - Martin

V roku 1904 ho zvolili za evanjelického učiteľa v Sučanoch, kde napriek prenasledovaniu popri pedagogickej práci už pred prvou svetovou vojnou prostredníctvom prednášok a ochotníckeho divadla vzdelával ľud v národnom duchu. Osobitnú pozornosť venoval spolkovej činnosti evanjelickej mládeže.

Po štúdiách na evanjelickom lýceu a učiteľskom ústave v rodisku sa stal evanjelickým učiteľom v Paprade na staroturanskej kopanici. Za výchovu detí v národnom duchu a rozširovanie slovenských kníh ho prenasledovali, súdili, pokutovali a napokon prišiel o miesto. Potom učil v Dolnom Kubíne, kde sa zúčastňoval na národnom dianí a osobitne sa venoval ochotníckemu divadlu. V roku 1904 ho zvolili za evanjelického učiteľa v Sučanoch, kde napriek prenasledovaniu popri pedagogickej práci už pred prvou svetovou vojnou prostredníctvom prednášok a ochotníckeho divadla vzdelával ľud v národnom duchu. Osobitnú pozornosť venoval spolkovej činnosti evanjelickej mládeže. V roku 1925 ho vymenovali za štátneho inšpektora hospodárskych škôl v Martine a túto funkciu vykonával až do odchodu na dôchodok v roku 1935. Boli zástupcom správcu (podsprávcom) menšieho slovenského peňažného ústavu Ľudovej banky v Sučanoch založenej v roku 1910, ktorá v roku 1912 splynula s martinskou Sporiteľňou.

  • Náhrobník (1)
  • Rovnaké zameranie, profesia (10)
prep-loader