HEČKO, Ján herec
HEČKO, Ján

HEČKO, Ján

herec

Narodený08. 02. 1910 - Horné Orešany, okr. Trnava
Zomrel25. 02. 1983 - Martin

Od roku 1950 bol v Martine členom hereckého súboru Armádneho divadla a neskôr Divadla SNP. Na javisku tejto profesionálnej scény pôsobil do odchodu na dôchodok v roku 1976 a potom hosťujúc ešte do roku 1980. Jeho herectvo vychádzalo z realistickej poetiky a postupne ho obohacoval o komediálne a ironizujúce prvky.

Vyučil sa za strojného zámočníka, v tejto profesii pracoval v Prostějove a v Smoleniciach a od roku 1936 pracoval v poštovej technickej službe v Bratislave. Už v rodisku pracoval v divadelnom krúžku, v Bratislave v Štefánikovom dramatickom krúžku miestneho odboru MS a aj v súbore Poštár. Po založení Dedinského divadla v roku 1948 sa na základe konkurzu stal členom jeho súboru, no herecké schopnosti uplatnil najmä v Martine, kde bol od roku 1950 členom hereckého súboru Armádneho divadla a neskôr Divadla SNP. Na javisku tejto profesionálnej scény pôsobil do odchodu na dôchodok v roku 1976 a potom hosťujúc ešte do roku 1980. Uplatnil sa v mnohých plasticky vytvarovaných postavách prevažne dobromyseľných ľudí so zdravým prístupom k životu. Jeho herectvo vychádzalo z realistickej poetiky a postupne ho obohacoval o komediálne a ironizujúce prvky. Stal sa azda najvýraznejším martinským predstaviteľom drobných figúrok, ktoré obdarúval humorom a ľudskosťou. 

  • Náhrobník (1)
  • Rovnaké zameranie, profesia (11)
prep-loader