GULA, Peter sociológ a redaktor
GULA, Peter

GULA, Peter

sociológ a redaktor

Narodený28. 06. 1914 - Červeník, okr. Hlohovec
Zomrel09. 05. 1966 - Martin

Vo vedeckej práci sa zameral na sociológiu národa, osobitne slovensko-maďarských vzťahov, sociológiu politických javov a sociológiu vedy a poznania. Vedecké štúdie a príspevky uverejňoval vo viacerých periodikách. Redaktorskou prácou prispel k zvýšeniu úrovne vydávanej zdravotníckej a vedeckej literatúry.

Študoval na gymnáziu v Trnave a v rokoch 1933 – 1939 na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde dosiahol doktorát filozofie. Profesionálnu dráhu začal v Krajinskom ústave pre voľbu povolania pri Psychotechnickom ústave, od roku 1943 pracoval v Geografickom (sociografickom) ústave Slovenskej akadémie vied a umení v Bratislave, v rokoch 1946 – 1950 bol tajomníkom Sociologického odboru MS a redaktorom Sociologického zborníka MS, potom redaktorom časopisu Veda a od roku 1952 redaktorom zdravotníckych časopisov vo Vydavateľstve Osveta v Martine. Pod vplyvom A. Štefánka sa vo vlastnej vedeckej práci zameral na sociológiu národa, osobitne slovensko-maďarských vzťahov, sociológiu politických javov a sociológiu vedy a poznania. Venoval sa aj dejinám sociológie. Vedecké štúdie a príspevky uverejňoval najmä v Sociologickom a Filozofickom zborníku MS, v časopisoch Matičné čítanie, Ľudovýchova, Veda ľudu, Čitaeľ, Slovensko, Osvetová práca a v ďalších periodikách. Redaktorskou prácou prispel k zvýšeniu úrovne vydávanej zdravotníckej a vedeckej literatúry.

  • Náhrobník (1)
  • Rovnaké zameranie, profesia (19)
prep-loader