GAŠPARÍK, Jozef kníhkupec, kníhtlačiar a spisovateľ
GAŠPARÍK, Jozef

GAŠPARÍK, Jozef

kníhkupec, kníhtlačiar a spisovateľ

Narodený10. 02. 1861 - Leštiny, okr. Dolný Kubín
Zomrel04. 06. 1931 - Martin

V roku 1895 si založil vlastné kníhkupectvo a papiernictvo a po dvoch rokoch aj tlačiareň. Knižky sám sádzal, tlačil, korigoval, sám ich zošíval, expedoval a aj predával. Najmä v prvej štvrtine 20. storočia mala jeho kníhkupecká a vydavateľská práca veľký význam. Vydal okolo 140 titulov lacných kníh a brožúr, z toho dve desiatky vlastných diel.

Pochádzal z rodiny dedinského remeselníka a otec chcel mať svojho nástupcu. On sám však túžil po vyššom vzdelaní, a tak ho rodičia poslali k matkinej sestre do Pešti, ktorá sľúbila, že ho dá študovať. Nakoniec, keď vysvitlo že to nemyslela celkom vážne, ho prijali na učenie za sadzača do tlačiarne V. Horňanského. Učenie musel zo zdravotných dôvodov prerušiť, ale neskôr v ňom pokračoval v KÚS v Martine. Zostal tu pracovať aj po vyučení, no po roku 1888 odišiel do novej tlačiarne K. Salvu v Ružomberku. Po čase sa však vrátil späť do Martina, v roku 1895 si založil vlastné kníhkupectvo a papiernictvo a po dvoch rokoch aj tlačiareň. Knižky sám sádzal, tlačil, korigoval, sám ich zošíval, expedoval a aj predával. Najmä v prvej štvrtine 20. storočia mala jeho kníhkupecká a vydavateľská práca veľký význam. Vydal okolo 140 titulov lacných kníh a brožúr, z toho dve desiatky vlastných diel, v celkovom náklade vyše štvrť milióna výtlačkov, za čo ho českí národovci nazvali „slovenským Krameriom“. Bol výborným a obľúbeným veršovníkom, jeho vlastná tvorba mala však prevažne výchovný charakter, bola orientovaná na vzdelávanie mládeže a širokých ľudových vrstiev a jej podstatnú časť tvoria náboženské spisy. Príručka Dĺžeň, mäkčeň a ypsilom. sa stala vyhľadávanou pomôckou pri výučbe slovenského pravopisu. Podstatnou mierou prispel k rozvoju slovenského tlačeného slova a popularizácii lacného ľudového čítania. Napísal Kroniku Slovenského spevokolu a stručné dejiny KÚS , ktoré zostali v rukopise. Prispieval do Národných novín, Černokňažníka, rôznych kalendárov a ďalších periodík najčastejšie pod pseudonymom Leštinský. V Martine sa hneď zapojil do spolkovej práce ako jeden z najaktívnejších členov divadelného súboru Slovenského spevokolu, v ktorom vytvoril vyše 150 postáv. Uplatnil sa nielen vo veselohrách a fraškách, ale aj v tragédiách a bol obľúbeným autorom silvestrovských kupletov. Popri tom viedol kroniku Slovenského spevokolu, stal sa podpredsedom a v rokoch 1924 – 1927 predsedom spolku. V roku 1922 ho zvolili za predsedu Ústredia slovenských ochotníckych divadiel. Zomrel náhle v kostole počas konventu na porážku srdca.

  • Náhrobník (1)
  • Rodinné prepojenie (4)
  • Rovnaké zameranie, profesia (38)
prep-loader