GALLO, Belo ochotnícky divadelník
GALLO, Belo

GALLO, Belo

ochotnícky divadelník

Narodený18. 06. 1901 - Kláštor pod Znievom, okr. Martin
Zomrel23. 10. 1979 - Martin

Pôsobil vo viacerých ochotníckych krúžkoch, najmä v Slovenskom spevokole, na javisku ktorého v rokoch 1928 – 1948 vytvoril okolo 50 postáv. Vynikal ako pohotový a rutinovaný herec s výrazným gestom a mimikou. Povahové vlastnosti ho predurčili na veseloherné a komediálne postavy, no uplatnil sa aj vo vážnych úlohách. 

Vyučil sa za mäsiara, krátko pracoval v Bratislave a v Budapešti a neskôr sa usadil v Martine, kde si otvoril mäsiarstvo a údenárstvo. Venoval sa aj športu a najmä divadelnej činnosti. Pôsobil vo viacerých ochotníckych krúžkoch, najmä v Slovenskom spevokole, na javisku ktorého v rokoch 1928 – 1948 vytvoril okolo 50 postáv. Vynikal ako pohotový a rutinovaný herec s výrazným gestom a mimikou. Povahové vlastnosti ho predurčili na veseloherné a komediálne postavy, no uplatnil sa aj vo vážnych úlohách. Vynikol v postavách Kuligina v Ostrovského Búrke (1934), mešťanostu v Gogoľovom Revízorovi (1936), či detektíva Trdlíka v Zvonovom Tanci nad plačom (1943). Spevokolu bol osožný aj vo funkcii „gazdu“, ktorú vykonával od roku 1938 až do zániku spolku, a v ktorej mal na starosti technický stav javiskového inventára a dozor nad celým spolkovým majetkom. Vo vyššom veku, najmä po roku 1944, sa venoval aj réžii.

  • Náhrobník (1)
  • Rodinné prepojenie (1)
  • Rovnaké zameranie, profesia (38)
prep-loader