GALANDOVÁ, Mária kultúrna pracovníčka
GALANDOVÁ, Mária

GALANDOVÁ, Mária

kultúrna pracovníčka

Narodený22. 02. 1903 - Polička, Česko
Zomrel29. 08. 1999 - Bratislava

pochovaná v Martine

Manželka Mikuláša Galandu. Po jeho smrti zasvätila život zachovaniu jeho umeleckého odkazu a výtvarnej pozostalosti. Uverejnila niekoľko spomienkových príspevkov na jeho život a dielo a prispela ak vybudovaniu stálej galérie v manželovom rodnom dome v Turčianskych Tepliciach v roku 1990.

V rokoch 1917 – 19 absolvovala  Všeobecnú živnostenskú školu pokračovaciu v Poličke a potom pracovala ako dámska krajčírka v Prahe, kde sa zoznámila s budúcim manželom Mikulášom Galandom. Po sobáši v roku 1932 prišla do Bratislavy a stala sa manželovou životnou oporou. Po manželovej smrti vyučovala šitie na učňovskej škole a od roku 1942 až do odchodu na dôchodok v roku 1960 pracovala vo funkcii vedúcej výrobného oddelenia v ľudovoumeleckom výrobnom družstve Detva, kde uplatnila znalosti ľudových výšiviek. Sporadicky viedla kurzy šitia a kreslenia strihov dámskych šiat. S manželom prežili krátky, ale intenzívny a hlboký partnerský vzťah. Po jeho smrti   zasvätila život zachovaniu jeho umeleckého odkazu a výtvarnej pozostalosti. Uverejnila niekoľko spomienkových príspevkov na jeho život a dielo a prispela k vybudovaniu stálej galérie v manželovom rodnom dome v Turčianskych Tepliciach, ktorá bolo otvorená v roku 1990.  Postupne darovala do tejto expozície i do zbierok Turčianskej galérie v Martine desiatky jeho  kresieb a olejov.

  • Náhrobník (1)
  • Rodinné prepojenie (3)
  • Rovnaké zameranie, profesia (55)
prep-loader