GALANDA, Samuel štúrovec, notár
GALANDA, Samuel

GALANDA, Samuel

štúrovec, notár

Narodený15. 08. 1822 - Martin
Zomrel21. 06. 1907 - Martin

Národné zmýšľanie otvorene prejavoval i v revolučných rokoch 1848/49, v januári 1849 ho po príchode J. M. Hurbana a Ľ. Štúra do Martina zvolili do nového stoličného výboru a pre túto činnosť sa neskôr musel aj ukrývať. V roku 1862 presadil v predstavenstve mesta Martin prijatie MS. Bol zakladajúcim členom MS.

Bol členom starej a rozvetvenej martinskej meštianskej rodiny. Počas štúdií v Levoči od roku 1839 vstúpil do Československej spoločnosti a prijal štúrovské meno Samorad. Národné zmýšľanie otvorene prejavoval i v revolučných rokoch 1848/49, v januári 1849 ho po príchode J. M. Hurbana a Ľ. Štúra do Martina zvolili do nového stoličného výboru a pre túto činnosť sa neskôr musel aj ukrývať. Po revolúcii sa stal pomocníkom okresného komisára v Martine, začiatkom päťdesiatych rokov pôsobil ako slúžny v Bratislavskej a v Komárňanskej župe, no potom sa vrátil do Martina, kde dostal miesto župného pokladníka a člena župného výboru. Po zavedení inštitúcie verejných notárstiev ho v roku 1875 vymenovali za kráľovského verejného notára. V roku 1862 presadil v predstavenstve mesta Martin prijatie MS. Bol zakladajúcim členom MS, nižšieho martinského slovenského evanjelického gymnázia a ďalších národných spolkov (Dobrovoľného hasičského zboru, KÚS a iných).

  • Náhrobník (1)
  • Rovnaké zameranie, profesia (92)
prep-loader