GALANDA, Ján organizátor turistiky, fotografista, bankový úradník
GALANDA, Ján

GALANDA, Ján

organizátor turistiky, fotografista, bankový úradník

Narodený23. 08. 1904 - Martin
Zomrel28. 02. 1960 - Martin

Stál na čele Roľníckej vzájomnej pokladnice a potom pracoval ako úradník Štátnej sporiteľne v Martine. Všetok voľný čas venoval amatérskemu fotografovaniu, filmovaniu a najmä dobrovoľnej práci v oblasti turistiky, kde spolupracoval s J. Bojmírom aj pri vydávaní turistických sprievodcov po Turci.

Bol synom hostinského a krajanského pracovníka Jozefa Galandu. Po absolvovaní martinskej obchodnej akadémie si vybral dráhu bankového úradníka. V rokoch 1932 – 1948 stál vo funkcii riaditeľa na čele Roľníckej vzájomnej pokladnice a potom pracoval ako úradník Štátnej sporiteľne v Martine. Všetok voľný čas venoval amatérskemu fotografovaniu, filmovaniu a najmä dobrovoľnej práci v oblasti turistiky, kde spolupracoval s J. Bojmírom aj pri vydávaní turistických sprievodcov po Turci. Fotografovať začal začiatkom tridsiatych rokov zameriavajúc sa najmä na fotografovanie prírody a krajiny a začiatkom päťdesiatych rokov začal robiť farebné fotografie. Svoje diela publikoval v časopisoch Krásy Slovenska a Príroda a spoločnosť a vystavoval na regionálnych i celoštátnych výstavách. Ocenenie dosiahol už na prvej celoslovenskej súťaži Fotozboru Klubu slovenských turistov a lyžiarov v roku 1941 a ceny získaval aj na ďalších súťažiach a výstavách. Bohatú činnosť turistov v Turci od začiatku štyridsiatych rokov zachytával vo filmových dokumetnoch. Okrem toho pracoval v telovýchovnej jednote Sokol, Klube slovenských turistov a lyžiarov, Slovenskom Červenom kríži a venoval sa filatélii. Bol členom MSS, kde ho v roku 1950 zvolili za pokladníka. V ilegálnej skupine F. Zorkócyho sa počas druhej svetovej vojny zúčastnil na protifašistickom odboji.

  • Náhrobník (1)
  • Rovnaké zameranie, profesia (8)
prep-loader