GALANDA, Ján národný a hospodársky pracovník
GALANDA, Ján

GALANDA, Ján

národný a hospodársky pracovník

Narodený16. 04. 1845 - Martin
Zomrel17. 06. 1920 - Martin

Zúčastnil sa na založení meštiansko-remeselníckeho spolku, dlhé roky pracoval vo výbore Priemyselného spolku. Od mladosti prejavoval národné cítenie, v roku 1872 sa stal spoluzakladateľom Slovenského spevokolu, v ktorom vytvoril aj niekoľko divadelných postáv. Pracoval v mestskej samospráve, v rokoch 1908 – 1919, teda aj počas ťažkých rokov prvej svetovej vojny, funkciu richtára.

Bol synom martinského mešťana Pavla Galandu (1813 – 1902). Po vychodení školy sa vyučil za zámočníka u Jozefa Galandu v Kremnici, na vandrovke pracoval v Budapešti a vo Viedni a po narukovaní do armády sa zúčastnil na vojne v Taliansku v roku 1866. Po návrate si v Martine otvoril samostatnú zámočnícku dielňu, v ktorej sa vyučil aj významný krajanský pracovník v USA Albert Mamatej. Výrobky vystavoval v roku 1879 na hospodárskej výstave v Székesfehérvári a aj na ďalších výstavách. Súčasne sa vyučil za staviteľa a zúčastnil sa na stavbe cirkevnej školy. V roku 1884 podnikol cestu na Kaukaz, kde pracoval s mláťačkou. Po zrušení cechov sa v roku 1870 zúčastnil na založení meštiansko-remeselníckeho spolku, kde ho zvolili za zapisovateľa a od roku 1876 pracoval dlhé roky vo výbore Priemyselného spolku. Neskôr remeslo zanechal, venoval sa hospodáreniu a podnikaniu, v roku 1893 založil a postavil modernú pílu a vlastnil aj menšiu tehelňu. Od mladosti prejavoval národné cítenie, v roku 1872 sa stal spoluzakladateľom Slovenského spevokolu, v ktorom ho zvolili za člena výboru, neskôr i za pokladníka, a vytvoril aj niekoľko divadelných postáv. V roku 1873 nechýbal medzi zakladateľmi Dobrovoľného hasičského spolku, v ktorom bol „pobočníkom“ a pokladníkom. V roku 1874 sa prihlásil za člena MS a od roku 1881 pôsobil aj v správe KÚS. Pracoval v mestskej samospráve, v roku 1872 ho zvolili za boženíka, potom vykonával viaceré funkcie a v rokoch 1908 – 1919, teda aj počas ťažkých rokov prvej svetovej vojny, funkciu richtára. Viackrát kandidoval vo voľbách do župného výboru a bol kurátorom, neskôr presbyterom evanjelického cirkevného zboru. Ochotníckou herečkou bola v mladosti aj jeho manželka Ľudmila, rod. Peniažteková (1860 – 1941).

  • Náhrobník (1)
  • Rodinné prepojenie (2)
  • Rovnaké zameranie, profesia (101)
prep-loader