GALANDA, Andrej remeselník
GALANDA, Andrej

GALANDA, Andrej

remeselník

Narodený10. 06. 1880 - Martin
Zomrel28. 11. 1947 - Martin

V roku 1919 viedol delegáciu martinských roľníkov na oslavách prvého výročia vzniku ČSR v Prahe, v roku 1921 stál na čele miestnej organizácie Slovenskej národnej a roľníckej strany, bol členom viacerých spolkov, pracoval v Dobrovoľnom hasičskom zbore, v Urbárskom spolku vykonával funkciu hospodára a bol aj presbyterom evanjelického cirkevného zboru. 

Bol jediným synom dlhoročného boženíka Andreja Galandu (1838 – 1905) a členom rozvetveného martinského meštianskeho rodu. Po vychodení ľudovej a meštianskej školy sa v rokoch 1895 – 1897 vyučil za pekára u Emila Šoltésa. V rodičovskom dome na námesti založil modernú pekáreň, no neskôr ju dal do nájmu a sám sa venoval poľnohospodárstvu. Popri tom sprostredkovával výkup dobytka od martinských hospodárov pre jatky v Ostrave. V roku 1919 viedol delegáciu martinských roľníkov na oslavách prvého výročia vzniku ČSR v Prahe, v roku 1921 stál na čele miestnej organizácie Slovenskej národnej a roľníckej strany, bol členom viacerých spolkov, pracoval v Dobrovoľnom hasičskom zbore, v Urbárskom spolku vykonával funkciu hospodára a bol aj presbyterom evanjelického cirkevného zboru. V roku 1931 kúpil susedný dom od rodiny zámočníka a bývalého richtára Jána Galandu (1845 – 1920), no v roku 1951 tieto domy jeho dedičom skonfiškovali, v nasledujúcom roku asanovali a na ich mieste otvorili novú ulicu k hotelu Turiec. Jeho vdovu Annu, rod. Majtánovú, ktorá prevzala vedenie rozsiahleho hospodárstva a odmietala vstúpiť do Jednotného roľníckeho družstva, komunistický režim prenasledoval a na základe vykonštruovaných obvinení aj súdil.

  • Náhrobník (1)
  • Rovnaké zameranie, profesia (14)
prep-loader