FRKÁŇ, Ján učiteľ nevidiacich
FRKÁŇ, Ján

FRKÁŇ, Ján

učiteľ nevidiacich

Narodený15. 09. 1919 - Ratkovo, okr. Martin
Zomrel03. 04. 1984 - Martin

Stal sa jedným z prvých kvalifikovaných nevidiacich učiteľov hudby na Slovensku. Hlavnou oblasťou jeho záujmu a práce sa stal detský spevácky zbor Dúha, ktorý na škole založil v školskom roku 1945/46 a stal sa jeho dirigentom. Spolupracoval s rozhlasom a televíziou a venoval sa aj tvorbe učebníc hudobnej výchovy pre nevidiacich.

Po neúspešnej operácii očí v detskom veku sa učil v Štátnej škole pre nevidiacich v Levoči a v rokoch 1934 – 39 navštevoval aj Hudobnú školu v Spišskej Novej Vsi. Od roku 1941 s prestávkou počas druhej svetovej vojny učil na Štátnej škole pre nevidiacich v Levoči. Po skončení vojny začal učiť hudobnú výchovu, hudobné vzdelanie si doplnil externým štúdiom na Štátnom konzervatóriu v Bratislave a stal sa jedným z prvých kvalifikovaných nevidiacich učiteľov hudby na Slovensku. Hlavnou oblasťou jeho záujmu a práce sa stal detský spevácky zbor Dúha, ktorý na škole založil v školskom roku 1945/46 a stal sa jeho dirigentom. Často s ním vystupoval na verejnosti, doma i v zahraničí, a získaval ocenenia. Spolupracoval s rozhlasom a televíziou a venoval sa aj tvorbe učebníc hudobnej výchovy pre nevidiacich. V Levoči a na okolí sa podieľal na organizovaní kultúrneho života. Pracoval i v oblasti telesnej výchovy pre nevidiacich, bol spoluzakladateľom Zväzu československých invalidov a od roku 1952 predsedom organizácie nevidiacich na Slovensku. Angažoval sa aj v politickej práci a bol publikačne činný. Po odchode na dôchodok v roku 1981 sa usadil v Martine. Za dlhoročnú prácu v oblasti výučby nevidiacich mu udelili titul vzorný učiteľ a neskôr titul Zaslúžilý pracovník kultúry.

  • Náhrobník (1)
  • Rovnaké zameranie, profesia (42)
prep-loader