DULOVÁ, Vilma (rod. Pauliny-Tóthová) kultúrna pracovníčka
DULOVÁ, Vilma

DULOVÁ, Vilma

(rod. Pauliny-Tóthová) kultúrna pracovníčka

Narodený06. 10. 1856 - Kečkemét, Maďarsko
Zomrel02. 08. 1908 - Martin

Po boku otca a manžela sa zapájala do národného života, v roku 1880 ju zvolili do spolkového výboru Živeny a v novembri 1883 sa zúčastnila na slávnostnom otvorení obnoveného Národného divadla v Prahe. V roku 1888 s veľkým úspechom spievala na koncerte v duetoch s českým maliarom Karlom Svobodom, ktorý v tom čase pôsobil v Martine.

Bola najstaršou dcérou Viliama Paulinyho – Tótha a od roku 1873 manželkou Matúša Dulu. Žila s rodičmi v Kečkeméte, Budíne, Skalici a od roku 1867 v Martine. V Skalici ju súkromne vyučoval M. Kovalevský, ďalej sa vzdelávala súkromne pod vedením otca a v Martine navštevovala súkromnú školu Ľ. Kuorkovej. Po boku otca a manžela sa zapájala do národného života, v roku 1880 ju zvolili do spolkového výboru Živeny a v novembri 1883 sa zúčastnila na slávnostnom otvorení obnoveného Národného divadla v Prahe. V roku 1888 s veľkým úspechom spievala na koncerte v duetoch s českým maliarom Karlom Svobodom, ktorý v tom čase pôsobil v Martine.

  • Náhrobník (1)
  • Rodinné prepojenie (8)
  • Rovnaké zameranie, profesia (55)
prep-loader