DULA, Igor lekár, verejný činiteľ
DULA, Igor

DULA, Igor

lekár, verejný činiteľ

Narodený20. 12. 1878 - Martin
Zomrel03. 04. 1951 - Bratislava

pochovaný v Martine

Pracoval v Slovenskej národnej strane, v národnom hnutí, v roku 1918 patril medzi členov Slovenskej národnej rady a signatárov Martinskej deklarácie a po vzniku Československej republiky ho vymenovali za župana Turčianskej župy. Ešte v čase štúdia vystupoval v predstaveniach v Slovenského spevokolu v Martine.

Bol synom Matúša Dulu. Študoval právo v Budapešti, potom medicínu na univerzitách v Budapešti, Innsbrucku a vo Viedni. Po skončení štúdií sa stal praktickým a ženským lekárom v Martine. Pracoval v Slovenskej národnej strane, v národnom hnutí, v roku 1918 patril medzi členov Slovenskej národnej rady a signatárov Martinskej deklarácie a po vzniku Československej republiky ho vymenovali za župana Turčianskej župy. Neskôr bol verejným notárom v Košiciach, v roku 1925 sa stal správcom Pohronskej župy, a keď ho v roku 1928 ho vymenovali do funkcie vládneho radcu, viedol na Krajinskom úrade v Bratislave zdravotný a sociálny odbor. V rokoch 1935 – 1938 pôsobil vo funkcii krajinského viceprezidenta. Pracoval vo viacerých vedúcich funkciách v Tatrabanke a v Eskomptnej a hospodárskej banke. Ešte v čase štúdia vystupoval v predstaveniach v Slovenského spevokolu v Martine, neskôr bol predsedom Zväzu loveckých ochranných a kynologických spolkov, podpredsedom Klubu slovenských automobilistov a venoval sa aj filatélii. Politickou publicistikou prispieval do viacerých novín a časopisov. 

  • Náhrobník (1)
  • Rodinné prepojenie (8)
  • Rovnaké zameranie, profesia (59)
prep-loader