DUCHAJOVÁ-ŠVEHLOVÁ, Želmíra akademická maliarka
DUCHAJOVÁ-ŠVEHLOVÁ, Želmíra

DUCHAJOVÁ-ŠVEHLOVÁ, Želmíra

akademická maliarka

Narodený06. 05. 1880 - Lazy pod Makytou, okr. Púchov
Zomrel15. 05. 1955 - Martin

Už od začiatku učiteľskej praxe sa vo voľnom čase venovala zapisovaniu ľudových piesní Púchovskej doliny a maľovaniu. Vyššie výtvarné vzdelanie získala v Berlíne a v Mníchove a stala sa prvou významnou odborne školenou slovenskou maliarkou. Pozoruhodné boli jej zátišia, štúdie ľudí a prostredia na Lazoch. 

Bola dcérou evanjelického farára Fraňa Švehlu. Stala sa učiteľkou na rodných kopaniciach, kde škola trvala len šesť mesiacov v roku. Neskôr si doplnila kvalifikáciu na učiteľskom ústave v Bratislave a po roku 1919 učila kreslenie na meštianskej škole v Martine. Už od začiatku učiteľskej praxe sa vo voľnom čase venovala zapisovaniu ľudových piesní Púchovskej doliny a maľovaniu. Vyššie výtvarné vzdelanie získala v Berlíne a v Mníchove a stala sa prvou významnou odborne školenou slovenskou maliarkou. Pozoruhodné boli jej zátišia, štúdie ľudí a prostredia na Lazoch. Prvý raz vystavovala na podnet dr. A. Kolíska v roku 1918 v Hodoníne. Po vzniku Československa, keď sa začal organizovať slovenský kultúrny život, vystavovala viackrát v Martine a v Košiciach. Potom sa odmlčala a znova začala sústavnejšie maľovať i vystavovať až koncom tridsiatych rokov. V jej tvorbe prevládali lyrické plenéry, žánrové portréty, krajinky a zátišia. Viacerými článkami o významných osobnostiach svetového i slovenského výtvarného umenia a sviežimi črtami z ciest po Európe, ktoré svedčia o jej kultivovanom výtvarnom cítení, prispela najmä do časopisu Živena.

  • Náhrobník (1)
  • Rodinné prepojenie (1)
  • Rovnaké zameranie, profesia (13)
prep-loader