DUCHAJ, Matúš verejný činiteľ
DUCHAJ, Matúš

DUCHAJ, Matúš

verejný činiteľ

Narodený09. 04. 1878 - Blatnica, okr. Martin
Zomrel29. 12. 1949 - Martin

Po vzniku Československej republiky patril k právnikom, ktorí vstúpili do služieb štátnej administratívy, v rokoch 1919 – 1920 pôsobil vo funkcii hlavného slúžneho Turčianskej župy. Pracoval v Slovenskej národnej strane, bol signatárom Martinskej deklarácie, členom výkonného výboru Slovenskej národnej rady.

Pochádzal zo zámožnej rodiny turčianskych obchodníkov v Rusku. Právnické štúdium ukončil v roku 1903 doktorátom na univerzite v Kluži a v roku 1910 zložil advokátsku skúšku v Budapešti. Usadil sa v Martine, kde si otvoril advokátsku kanceláriu. Po vzniku Československej republiky patril k právnikom, ktorí vstúpili do služieb štátnej administratívy, v rokoch 1919 – 1920 pôsobil vo funkcii hlavného slúžneho Turčianskej župy, a v roku 1922 ho vymenovali za verejného notára. Pracoval v Slovenskej národnej strane, v roku 1912 sa so slovenskou delegáciou zúčastnil na národných slávnostaich v Prahe, v roku 1918 bol signatárom Martinskej deklarácie, členom výkonného výboru Slovenskej národnej rady a jej zástupcom pri župnom úrade v Martine. Vykonával aj ďalšie verejné a hospodárske funkcie. Popri tom sa s obľubou venoval poľnohospodárstvu, najmä chovu dobytka a koní. V roku 1925 uverejnil komentár k zákonu o plemenitbe hospodárskych zvierat.

  • Náhrobník (1)
  • Rodinné prepojenie (1)
  • Rovnaké zameranie, profesia (19)
prep-loader