DOMKO, Ján Blahomír kníhkupec a vydavateľ
DOMKO, Ján Blahomír

DOMKO, Ján Blahomír

kníhkupec a vydavateľ

Narodený05. 10. 1905 - Mošovce, okr. Turčianske Teplice
Zomrel26. 08. 1969 - Martin

Venoval sa vydavateľskej činnosti a začiatkom štyridsiatych rokov vydával kultúrno-osvetovú literatúru, najmä pomocné školské texty a hudobniny. Po roku 1939 sa zapojil do protifašistického odboja, podporoval a ukrýval prenasledovaných, zúčastnil sa na príprave SNP, podporoval ho aj materiálne. 

Po vychodení ľudovej školy v rodisku a obchodnej akadémie v Martine sa stal kníhkupeckým praktikantom v Jilemnici a v rokoch 1924 – 1925 sa vyučil za kníhkupca v martinskom KÚS. Pracoval v pobočke KÚS v Nitre, potom s otcom v bývalom obchode podniku Tatran, neskôr prevzal jeho vedenie a po otcovej smrti sa stal jeho vlastníkom. V roku 1941 založil filiálny obchod na Vrútkach. V roku 1937 kúpil od vdovy Aranky Moskóczyovej aj dom. Venoval sa vydavateľskej činnosti a začiatkom štyridsiatych rokov vydával kultúrno-osvetovú literatúru, najmä pomocné školské texty a hudobniny. Podnik bol po nástupe totalitného politického režimu v roku 1948 znárodnený. Po roku 1939 sa zapojil do protifašistického odboja, podporoval a ukrýval prenasledovaných, zúčastnil sa na príprave SNP, podporoval ho aj materiálne a za túto činnosť sa neskôr musel ukrývať. V rokoch 1949 – 1951 ho v súvise s prípadom V. Žingora vo vykonštruovanom procese obvinili a väznili a v roku1968 rehabilitovali. 

  • Náhrobník (1)
  • Rodinné prepojenie (1)
  • Rovnaké zameranie, profesia (6)
prep-loader