DÁVID, Ján župný úradník
DÁVID, Ján

DÁVID, Ján

župný úradník

Narodený20. 12. 1833 - Vršac, Srbsko a Čierna hora
Zomrel10. 08. 1906 - Martin

V roku 1889 ho zvolili za pokladníka Oravskej župy a túto funkciu vykonával až do odchodu na dôchodok. V roku 1897 ho už po penzionovaní vymenovali za kastelána Turčianskej župy a v tejto funkcii pôsobil až do smrti. Mal na starosti zabezpečovanie údržby župných budov a aj župných väzňov a hajdúchov.

Pochádzal zo zemianskeho rodu Dávidovcov pochádzajúceho z Turčianskeho Petra, ktorý získal v 14. storočí majetky aj v Istebnom a ktorého členovia používali predikát z oboch lokalít. Dávidovci mali spoločného predka s rodom Zátureckovcov. Študoval na strednej škole v Temešvári a začal sa pripravovať na povolanie lekárnika. No po sobáši, ktorým sa priženil rodiny Revickovcov, sa usadil na Orave a venoval sa správe rodinných majetkov. V roku 1889 ho zvolili za pokladníka Oravskej župy a túto funkciu vykonával až do odchodu na dôchodok. V roku 1897 ho už po penzionovaní vymenovali za kastelána Turčianskej župy a v tejto funkcii pôsobil až do smrti. Mal na starosti zabezpečovanie údržby župných budov a aj župných väzňov a hajdúchov.

  • Náhrobník (1)
  • Rovnaké zameranie, profesia (17)
prep-loader