ĎARMEK, Samuel národný pracovník, remeselník
ĎARMEK, Samuel

ĎARMEK, Samuel

národný pracovník, remeselník

Narodený02. 04. 1825 - Martin
Zomrel27. 01. 1888 - Martin

Viac rokov pracoval v obecnom výbore a v roku 1873 ho zvolili za richtára. Od mladosti prejavoval národné cítenie a v revolučných rokoch 1848/49 vstúpil do slovenského dobrovoľníckeho vojska, za čo ho uväznili. V roku 1861 patril k Martinčanom, ktorí podpísali výzvu na Memorandové zhromaždenie, sám sa ho zúčastnil.

Vyučil sa za zámočníka a viedol zámočnícku a strojnícku dielňu v Martine. Vyrábal a opravoval poľnohospodárske stroje a zdokonalil výrobné zariadenie, ktorým dosiahol úsporu spotreby uhlia i železa. Viac rokov pracoval v obecnom výbore a v roku 1873 ho zvolili za richtára. Od mladosti prejavoval národné cítenie a v revolučných rokoch 1848/49 vstúpil do slovenského dobrovoľníckeho vojska, za čo ho uväznili. V roku 1861 patril k Martinčanom, ktorí podpísali výzvu na Memorandové zhromaždenie, sám sa ho zúčastnil, neskôr sa prihlásil za zakladajúceho člena MS a nižšieho slovenského evanjelického gymnázia v Martine. Zúčastnil sa slávnosti kladenia základného kameňa prvej budovy MS 6. 4. 1864, pri ktorej do kameňa vytesal otvor, vložil do neho dve starobylé mince a memorandovú obrúčku a na kameň vytesal slová: „Svetlica národnia mestom Sv. Martinom a MS 6. apríla 1864 založená“. Pri stavbe samotnej budovy pomáhal finančne i vlastnou prácou. V roku 1870 bol spoluzakladateľom Priemyselného spolku, kde ho zvolili za podpredsedu a v spolkovom výbore pracoval aj po jeho obnovení v roku 1876. Pracoval v ďalších národných spolkoch, bol spoluzakladateľom a funkcionárom Dobrovoľného hasičského spolku, KÚS, od roku 1877 členom výboru Sporiteľne a sporadicky uverejňoval príspevky v Pešťbudínskych vedomostiach a Národných novinách. 

  • Náhrobník (1)
  • Rodinné prepojenie (1)
  • Rovnaké zameranie, profesia (98)
prep-loader